Witamy serdecznie
na stronie Partnera
Marco Dillner
Zaloguj się
Kontakt
Wybór języka

Koszyk 0

Koszyk
Rezygnacja z zakupu

Prawo nie ma zastosowania do umów zawieranych na odległość za dostawy towarów, które są produkowane według specyfikacji Klienta lub wyraźnie dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta lub nienadających się ze względu na ich stan do ponownej sprzedaży bądź też których termin ważności upłynął. Prawo zwrotu nie dotyczy dostaw nagrań audio, wideo lub oprogramowań jeżeli dostarczone nośniki danych zostały naruszone przez konsumenta.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy całą otrzymana płatność, w tym koszt dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że został wybrany inny rodzaj dostawy niż standardowy, oferowy przez nas) niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym została zgłoszona rezygnacja z tej umowy. Podczas zwrotu należności używamy tej samej formy płatności, która została użyta podczas transakcji zakupu, chyba że ustalono inaczej z Klientem. W żadnym wypadku nie zostanie obciążona zwracana należność przez opłaty bakowe z tytułu tego przelewu. Mamy prawo odmówić zwrotu należności, do czasu otrzymania z powrotem zakupionych towarów lub do momentu wykazania, że dostarczenie zwracanego towaru nastąpi wcześniej.  Obowiązkiem Klienta jest niezwłoczne zwrócenie zakupionego towaru, a w każdym razie nie później, niż w okresie czternastu dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o rezygnacji Klienta z umowy zakupu. Termin jest zachowany, jeśli otrzymamy towar przed upływem okresu czternastu dni.

Należy pamiętać, że konsumentowi odstępującemu od umowy, zostanie zwrócony koszt dostawy za zwrot wysyłki w wysokości poniesionej podczas zakupu – w wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w naszej ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu. Uwaga – nie należy tu uwzględniać odbioru osobistego, gdyż nie jest to sposób dostarczenia towaru.


Koniec odniesienia do Rezygnacji z zakupu